BINE AȚI VENIT!


  Sistemul Electronic de Raportare al Stocurilor de Produse Agroalimentare din Romania – SERSPAR, este un sistem informatic pus la dispoziția operatorilor economici din sectorul agroalimentar din România, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în mod gratuit, care facilitează raportarea stocurilor la produsele agricole și alimentare, conform prevederilor Legii nr. 105 din 13 aprilie 2023 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare, precum și conform prevederilor legale subsecvente.

  Conform Legii nr. 105 din 13 aprilie 2023 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare, măsurile de reglementare instituite prin prezenta lege privesc domeniile de activitate de producție agricolă, depozitare, procesare și comercializare a produselor agricole și alimentare și sunt obligatorii pentru toți operatorii economici din sectorul agroalimentar, cu excepția comercianților care dețin structuri de vânzare cu suprafață de vânzare de până la 400 mp inclusiv, fără spațiile destinate depozitării, păstrării și producției mărfurilor, birourilor și anexelor, comercianților ambulanți, comercianților care desfășoară activități de servicii de alimentație publică, precum și comercianților care desfășoară activități de comercializare în zone publice.

  SERSPAR reprezintă un mecanism de centralizare și cunoaștere operativă, permanentă, a stocurilor de produse agricole și alimentare, iar pe baza datelor statistice de evidență a stocurilor de produse agricole și alimentare centralizate se vor stabili politici publice de subvenționare în sectorul agroalimentar.